Выставки членов СХРК

Суретші Әбілхан Қастеевтің 120 жылдығы аясында көрме

2024 жылы 19 маусымында Ә. Қастеев атындағы ҚР Мемлекеттік өнер музейінің Орталық көрме залында (Желтоқсан, 137) қазақтың көрнекті суретшісі Әбілхан Қастеевтің 120 жылдығы аясында көрме ашылды.
Көрме Қазақстан Республикасы Суретшілер одағының Алматы облыстық филиалының және Іле ауданы мәдениет үйінің ұйымдастыруымен өтуде.
Қатысушылар: Марат Әбдреев, Дәулет Малыбаев, Ахат Манапов, Әуелбек Искаков, Нұрболат Искаков, Ермұхан Жүнісхан, Қазмұрат Боштаев, Толқын Калимова, Марат Төтеев, Айнұр Өмірзақ, Айсұлу Үсентаева.
Көрмеде кескіндеме, мүсін және сәндік қолданбалы өнер туындылары қойылды.
Жетекшісі - Айсұлу Үсентаева
-------------------------------------------------

19 июня 2024 года в Центральном выставочном зале ГМИ РК имени Абылхана Кастеева (Желтоксан, 137) состоялось открытие выставки в рамках 120-летия со дня рождения выдающегося казахского художника Абылхана Кастеева. Выставка организована областным филиалом Алматинского Союза художников РК и Домом культуры Илиского района.
Участники: Марат Абдреев, Даулет Малыбаев, Ахат Манапов, Ауельбек Искаков, Нурболат Искаков, Ермухан Жунисхан, Казмурат Боштаев, Толкын Калимова, Марат Тотеев, Айнур Умирзак, Айсулу Усентаева.
На выставке будут представлены произведения живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.
Куратор Айсулу Усентаева